Basis Bedrijfshulpverlening

conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening
  
Doelgroep
Deze  opleiding is bestemd voor iedereen die Bedrijfshulpverlener wil worden. Afhankelijk van de geëvalueerde risico's, in het bedrijf kunnen bedrijfshulpverleners zich verder specialiseren in bijvoorbeeld ademlucht, gevaarlijke stoffen, petrochemie, zorg, kinderdagverblijven.

Toelating
Aan deze opleiding worden geen toelatingseisen gesteld. Indien u in het bezit bent van een geldig EHBO diploma kunt u vrijstelling krijgen voor het Eerste Hulp gedeelte. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om alleen Brand en Ontruiming te volgen. Dit bestaat uit één dag of is in overleg over meerdere dagen te verspreiden. Verder dienen de cursisten een normale fysieke conditie te hebben om deel te kunnen nemen en de Nederlandse taal te beheersen.

Doelstelling
Na het volgen van deze opleiding kan de Bedrijfshulpverlener optreden bij:         
• Een beginnende brand;        
• Het alarmeren en evacueren van personen;    
• Levensreddende handelingen en reanimatie;

Inhoud van de opleiding
• Alarmeren van de BHV en algemene hulpverleningsregels.
• Brand en de gevaren van brand.
• De Taak van de BHV ér bij brand.
• Levensreddend handelen en slachtoffer behandeling
• Reanimatie en beademen incl AED
• Voorbereiden van een ontruiming.
• De taak van de BHV ér  bij een ontruiming.
• Gebruik en toepassing gebied van kleine brandblusmiddelen.
• Nazorg 

De module Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening) wordt behandeld. Tevens bestaat er de mogelijkheid om extra nadruk te leggen op de aspecten die van belang zijn voor bedrijfsspecifieke zaken en veiligheidsprocedures.           

Examinering 
Het examen Bedrijfshulpverlener bestaat uit de onderdelen eerste hulp en brand en omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Als beide examenonderdelen met een voldoende resultaat worden afgesloten, ontvangt de deelnemer het certificaat  Bedrijfshulpverlener van NIBHV of Tetra Safety dat één jaar geldig is. Oefenen is een wettelijke verplichting: het diploma blijft geldig door eenmaal per jaar een onderdeel te herhalen. Tetra Safety BV zorgt voor een tijdige herhaaloproep

Opleidingsplaats 
In company 

Aantal deelnemers
Minimaal 2 en maximaal 12 personen per docent.                

Tijdsplanning
16 uur (2 dagen van 8 uur) inclusief NIBHV examen. 
8 uur  inclusief Tetra Safety examen 
In overleg is maatwerk mogelijk qua cursus uren en dagen. 
Het cursusboek wordt 14 dagen vooraf afgeleverd.

Kosten 
De kosten van de opleiding zijn terug te vinden in de offerte. 
Prijzen zijn exclusief leer-, les- en hulpmiddelen, lunch daar waar nodig en warme dranken. 

Inlichtingen
Indien u na het lezen van dit infoblad nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Mogelijke wijzigingen 
Mogelijke wijzigingen in de gegevens van dit infoblad blijven voorbehouden