Coördinator / Hoofd BHV

conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening
 
Doelgroep
De Coördinator bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV.  Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. 
 
De C/HBHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen
• opzetten en beheren van de BHV-organisatie;
• zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;
• communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.
 
Toelating
De opleiding C/HBHV kent geen formele begineisen. De opleiding is bedoeld voor personen met een MBO/HBO-niveau die managementverantwoordelijkheid dragen voor een onderdeel van de organisatie. Zij dienen verantwoordelijk te zijn voor het voorbereiden en implementeren van het Arbo-beleid met betrekking tot de bedrijfshulpverlening. In de cursus wordt er vanuit gegaan dat deelnemers beschikken over algemene managementvaardigheden, zoals leidinggevende en communicatieve vaardigheden De cursisten dienen een normale fysieke conditie te hebben om deel te kunnen nemen en de Nederlandse taal te beheersen.
 
Doelstelling
De deelnemer heeft na het volgen van deze opleiding kennis van:
• Relevante wetgeving op het terrein van de kwaliteit van de arbeid, de arbeidsveiligheid en de brandveiligheid 
• Managementsysteem opgesplitst in de onderdelen Arbo-beleid, Beoordeling van de stand van zaken, Besluitvorming en planning, Organiseren en uitvoeren en Controleren van de voortgang.

Examinering 
Het examen Coördinator/ Hoofd BHV bestaat uit een theoretisch deel met open vragen en het mondeling verdedigen van een bedrijfshulpverleningsplan van de eigen organisatie voor de examencommissie. Op de laatste cursusdag moet het plan worden gepresenteerd en wordt het schriftelijk examen afgelegd Bij voldoende resultaat van alle onderdelen ontvangt de kandidaat een diploma.  

Opleidingsplaats 
In company 
 
Aantal deelnemers
Minimaal 2 en maximaal 8 personen per docent.                

Tijdsplanning
De cursus duurt anderhalve dag (niet aaneengesloten). In de periode tussen de lesdagen dient de cursist een aantal opdrachten uit te werken . Voor het uitwerken van de opdracht moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van zestig tot tachtig uur. In overleg is maatwerk mogelijk qua cursus uren en dagen. 
 
Kosten 
De kosten van de opleiding zijn terug te vinden in de offerte. 
Prijzen zijn exclusief leer-, les- en hulpmiddelen, lunch daar waar nodig en warme dranken. 
 
Inlichtingen
Indien u na het lezen van dit infoblad nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.  

Mogelijke wijzigingen 
Mogelijke wijzigingen in de gegevens van dit infoblad blijven voorbehouden