Basic Life Support  /  AED Bediener

conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
 
Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor iedereen die over voldoende kennis wil beschikken om op de juiste manier eerste hulp te verlenen.
Dit kan zowel bedrijfsmatig zijn als in de privésfeer.
 
Toelating
De opleiding kent geen formele begineisen.  De cursisten dienen een normale fysieke conditie te hebben om deel te kunnen nemen en de Nederlandse taal te beheersen.
 
Doelstelling
Het doel van de cursus is dat de cursist na afloop van de AED cursus over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om adequate eerste hulp te kunnen verlenen in een noodsituatie. Tevens is de cursist na de AED cursus in staat om reanimatie toe te passen.  De deelnemer heeft na het volgen van deze opleiding kennis van:
 
Inhoud van de opleiding
• Triage
• Benaderen (bewusteloos) slachtoffer, kinderen en volwassenen.
• Alarmeren omstanders, collega’s en hulpdiensten
• Controle ademhaling
• Vrijhouden luchtweg 
• Borstcompressie
• Beademen slachtoffer op een juiste manier tijdens de reanimatie
• Gebruik en werking AED
• Wanneer stoppen met reanimeren
 
Examinering 
Het examen AED omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Als beide examenonderdelen met een voldoende resultaat worden afgesloten, ontvangt de deelnemer het certificaat  AED bediener , dat één jaar geldig is. Oefenen is een wettelijke verplichting: het certificaat blijft geldig door eenmaal per jaar een onderdeel te herhalen. Tetra Safety BV zorgt voor een tijdige herhaaloproep
 
Opleidingsplaats 
In company 
 
Aantal deelnemers
Minimaal 2 en maximaal 8 personen per docent.                

Tijdsplanning
3 uur,  inclusief examen. In overleg is maatwerk mogelijk qua cursus uren en dagen. 
 
Kosten 
De kosten van de opleiding zijn terug te vinden in de offerte. 
Prijzen zijn exclusief leer-, les- en hulpmiddelen, lunch daar waar nodig en warme dranken. 
 
Inlichtingen
Indien u na het lezen van dit infoblad nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.  

Mogelijke wijzigingen 
Mogelijke wijzigingen in de gegevens van dit infoblad blijven voorbehouden