Herhaling Bedrijfshulpverlening

conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening

Doelgroep
Deze training is bestemd voor gecertificeerde Bedrijfshulpverleners. Tijdens deze herhalingstraining, worden BHV érs praktisch onderricht in de diverse competenties op het gebied van eerste hulp, communicatie, ontruiming en brandbestrijding.
 
Toelating
Geldig Certificaat Bedrijfs hulpverlener. Indien u in het bezit bent van een geldig EHBO diploma kunt u vrijstelling krijgen voor het Eerste Hulp gedeelte. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om alleen Brand en Ontruiming te volgen.  Verder dienen de cursisten een normale fysieke conditie te hebben om deel te kunnen nemen en de Nederlandse taal te beheersen.
 
Doelstelling
Na het volgen van deze training kan de Bedrijfshulpverlener optreden bij:         
• Een beginnende brand;        
• Het alarmeren en evacueren van personen;       
• Levensreddende handelingen en reanimatie;
 
Inhoud van de opleiding
• Theorie brand, ontruimen en communicatie afgestemd op restrisico’s 
• Leerstijlen van Kolb, denkproces ontruimen.
• Scenario training brand, bedrijfsongeval en gevaarlijke stoffen  
• Drie scenario’s met leerdoelen voor de BHV, als basis de RIE van uw bedrijf
• Op de locatie op een nader te bepalen plaats, gebruik maken van diverse blusmiddelen i.c.m. openvuur.
• Verslaglegging van de training in woord en beeld tbv ARBO jaarverslag c.q. toezichthouders vanuit de overheid.
• Levensreddend handelen en slachtoffer behandeling
• Reanimatie en beademen incl. AED • Nazorg 
 
De module Herhaling Bedrijfshulpverlener van het NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening) wordt behandeld. Tevens bestaat er de mogelijkheid om extra nadruk te leggen op de aspecten die van belang zijn voor bedrijfsspecifieke zaken en veiligheidsprocedures.   

Examinering 
Het examen Bedrijfshulpverlener bestaat uit de onderdelen eerste hulp en brand en omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Als beide examenonderdelen met een voldoende resultaat worden afgesloten, ontvangt de deelnemer het certificaat  Bedrijfshulpverlener van NIBHV of Tetra Safety dat één jaar geldig is. Oefenen is een wettelijke verplichting: het diploma blijft geldig door eenmaal per jaar een onderdeel te herhalen. Tetra Safety BV zorgt voor een tijdige herhaaloproep
 
Opleidingsplaats 
In company 
 
Aantal deelnemers
Minimaal 2 en maximaal 12 personen per docent.                

Tijdsplanning
8 uur inclusief NIBHV examen/competentie. 
4 uur inclusief Tetra Safety examen  In overleg is maatwerk mogelijk qua cursus uren en dagen. 

Kosten 
De kosten van de opleiding zijn terug te vinden in de offerte. 
Prijzen zijn exclusief leer-, les- en hulpmiddelen, lunch daar waar nodig en warme dranken. 
 
Inlichtingen
Indien u na het lezen van dit infoblad nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 
 
Mogelijke wijzigingen 
Mogelijke wijzigingen in de gegevens van dit infoblad blijven voorbehouden