Basis Bedrijfshulpverlening Gedeelte Brand en ontruimen

conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening

Doelgroep
Deze  opleiding is bestemd voor iedereen die Bedrijfshulpverlener wil worden.
Afhankelijk van de geëvalueerde risico's, in het bedrijf kunnen bedrijfshulpverleners zich verder specialiseren in bijvoorbeeld ademlucht, gevaarlijke stoffen, petrochemie, zorg, kinderdagverblijven.

Toelating
Aan deze opleiding worden geen toelatingseisen gesteld. Indien u in het bezit bent van een geldig EHBO diploma kunt u vrijstelling krijgen voor het Eerste Hulp gedeelte. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om alleen Brand en Ontruiming te volgen. Dit bestaat uit één dag of is in overleg over meerdere dagen te verspreiden. Verder dienen de cursisten een normale fysieke conditie te hebben om deel te kunnen nemen en de Nederlandse taal te beheersen.

Doelstelling
Na het volgen van deze opleiding kan de Bedrijfshulpverlener optreden bij:
• Een beginnende brand;
• Het alarmeren en evacueren van personen;
• Het opvangen en begeleiden van de hulpdiensten;

Inhoud van de opleiding
• Alarmeren van de BHV en algemene hulpverleningsregels.
• Brand en de gevaren van brand.
• De Taak van de BHV ér bij brand.
• Voorbereiden van een ontruiming.
• De taak van de BHV ér  bij een ontruiming.
• Gebruik  en toepassing gebied van kleine brandblusmiddelen.
• Nazorg

De module Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening) wordt behandeld. Tevens bestaat er de mogelijkheid om extra nadruk te leggen op de aspecten die van belang zijn voor bedrijfsspecifieke zaken en veiligheidsprocedures. 

Examinering
Het examen Bedrijfshulpverlener bestaat uit de onderdelen eerste hulp en brand en omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.
Als beide examenonderdelen met een voldoende resultaat worden afgesloten, ontvangt de deelnemer het certificaat Bedrijfshulpverlener van NIBHV of Tetra Safety dat één jaar geldig is. Oefenen is een wettelijke verplichting: het certificaat blijft geldig door eenmaal per jaar een onderdeel te herhalen.
Tetra Safety BV zorgt voor een tijdige herhaaloproep

Opleidingsplaats
In company

Aantal deelnemers
Minimaal 2 en maximaal 12 personen per docent.
              
Tijdsplanning
16 uur (2 dagen van 8 uur) inclusief examen Nibhv
8  uur  inclusief examen Tetra Safety
In overleg is maatwerk mogelijk qua cursus uren en dagen.
Het cursusboek wordt 14 dagen vooraf afgeleverd.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn terug te vinden in de offerte.
Prijzen zijn exclusief leer-, les- en hulpmiddelen, lunch daar waar nodig en warme dranken.
 
Inlichtingen
Indien u na het lezen van dit infoblad nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Mogelijke wijzigingen
Mogelijke wijzigingen in de gegevens van dit infoblad blijven voorbehouden