Herhaling Bedrijfshulpverlening Gedeelte Brand en ontruimen

conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening
 
Doelgroep
Deze  training is bestemd voor gecertificeerde Bedrijfshulpverleners.
 
Toelating
Cursisten dienen in het bezit te zijn van een geldig certificaat basis bhv .  Indien u in het bezit bent van een geldig EHBO diploma kunt u vrijstelling krijgen voor het Eerste Hulp gedeelte. De training bestaat uit 4 contact uren of of is in overleg over meerdere uren en dagen te verspreiden. Verder dienen de cursisten een normale fysieke conditie te hebben om deel te kunnen nemen en de Nederlandse taal te beheersen.
 
Doelstelling
Na het volgen van deze training kan de Bedrijfshulpverlener optreden bij:         
• Een beginnende brand;        
• Het alarmeren en evacueren van personen;        
• Het opvangen en begeleiden van de hulpdiensten;
 
Inhoud van de opleiding
• Brand en de gevaren van brand.
• De taak van de BHV ér bij brand.
• Voorbereiden van een ontruiming.
• De taak van de BHV ér  bij een ontruiming.
• Gebruik  en toepassing gebied van kleine brandblusmiddelen.
• Scenario trainingen op table top en praktijk
• Nazorg 
 
De module herhaling Bedrijfshulpverlener van het NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening) wordt behandeld. Tevens bestaat er de mogelijkheid om extra nadruk te leggen op de aspecten die van belang zijn voor bedrijfsspecifieke zaken en veiligheidsprocedures.  
 
Examinering 
Herhaling Bedrijfshulpverlener bestaat uit de onderdelen eerste hulp en brand en omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Als beide onderdelen met een voldoende resultaat worden afgesloten, ontvangt de deelnemer het certificaat herhaling Bedrijfshulpverlener van NIBHV dat één jaar geldig is. Oefenen is een wettelijke verplichting: het diploma blijft geldig door eenmaal per jaar een onderdeel te herhalen. Tetra Safety BV zorgt voor een tijdige herhaaloproep
 
Opleidingsplaats 
In company 
 
Aantal deelnemers
Minimaal 2 en maximaal 12 personen per docent.                

Tijdsplanning
4 uur inclusief competentietoets.  In overleg is maatwerk mogelijk qua cursus uren en dagen. 
 
Kosten 
De kosten van de opleiding zijn terug te vinden in de offerte. 
Prijzen zijn exclusief leer-, les- en hulpmiddelen, lunch daar waar nodig en warme dranken.  

Inlichtingen
Indien u na het lezen van dit infoblad nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 
 
Mogelijke wijzigingen 
Mogelijke wijzigingen in de gegevens van dit infoblad blijven voorbehouden