Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een Risico inventarisatie & Evaluatie (RI&E) brengt de mogelijke risico’s voor een organisatie in kaart en komt met een plan voor het oplossen hiervan. De RI&E is eigenlijk de basis voor het arbobeleid dat u daarna opstelt.

Ontruimingsplannen en plattegronden

Na het uitvoeren van de basis Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en het samenstellen van het plan van aanpak, wordt er actie ondernomen om de aanwezige risico’s weg te nemen of te verminderen.

Kleine blusmiddelen

Tetra Safety BV heeft een groot aanbod op het gebied van blusmiddelen.

Zo leveren wij brandslanghaspels, blusdekens en vele verschillende soorten draagbare blustoestellen.