BHV Opleidingen

Elk bedrijf is verplicht BHV’ers in het personeelsbestand te hebben, maar wat is een BHV’er eigenlijk? BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Een BHV’er is een werknemer die een cursus BHV heeft voltooid en ingezet kan worden als de gezondheid of veiligheid van werknemers in het geding is. De BHV’ers functioneren als georganiseerde hulp binnen een organisatie.

 
 

EHBO Opleidingen

EHBO, tegenwoordig ook wel bekend onder de naam Eerste Hulp Verlening of Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers, is hulp die geboden kan worden in afwachting van meer gespecialiseerde medische hulp. EHBO kan worden verleend in elke situatie die onmiddellijk medisch ingrijpen vereist, maar ook kleinere letsels kunnen door EHBO’ers worden behandeld.

 
 

VCA Opleidingen

VCA omvat een groot aantal handvaten om veilig, op een gezonde en milieuvriendelijke manier te kunnen werken op plaatsen met grote risico’s. Door het volgen van een VCA cursus kan een werknemer aantonen dat hij over de juiste kennis beschikt van de veiligheidsvoorschriften. Het uiteindelijke doel van de VCA  is het verhogen van de veiligheid en het terugdringen van het aantal ongevallen.