Contact Info

Ploegleider Bedrijfshulpverlening

conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening

Doelgroep
De opleiding ploegleider is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. Tijdens een calamiteit is het noodzakelijk dat er door een ploegleider op een efficiënte en adequate manier leiding wordt gegeven aan de BHV’ers. Tevens is een ploegleider de aangewezen persoon om er voor te zorgen dat BHV’ers competent blijven door te oefenen en dat de materialen naar behoren worden beheerd en gecontroleerd. De opleiding is bestemd voor personen die in een bedrijf of instelling (gaan) functioneren als Ploegleider Bedrijfshulpverlening.

Toelating
Voor deze opleiding dient u in het bezit te zijn van een diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener.
Verder dienen de cursisten een normale fysieke conditie te hebben om deel te kunnen nemen en de Nederlandse taal te beheersen.

Doelstelling
Na het volgen van deze opleiding kan de Ploegleider BHV:

  • Sturing geven aan de repressieve inzet van de BHV
  • Voorbereiding op de inzet van de BHV ploeg (en) 
  • Oefenen met de BHV ploeg(en) 
  • Beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied
  • Beheer en controle van de aan de ploeg(en) ter beschikking gestelde middelen
  • Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen

Inhoud van de opleiding
De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding:

  • De bedrijfshulpverlening en de ploegleider;
  • Werken met scenario’s;
  • Leiding geven aan de BHV-inzet;
  • Alarmerings- en communicatiemiddelen;

Indeling trainingsdagen Ploegleider Bedrijfshulpverlening

Dag 1: uitleg theorie en oefenen met behulp van scenario’s en table-top.

Dag 2: ochtend: table-top oefeningen, middag: theorie-examen en inzet table-top oefening.

Examinering
Het examen omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.

Als beide examenonderdelen met een voldoende resultaat worden afgesloten, ontvangt de deelnemer het certificaat Ploegleider Bedrijfshulpverlening, dat één jaar geldig is.

Oefenen is een wettelijke verplichting: het certificaat blijft geldig door eenmaal per jaar een onderdeel te herhalen.

Tetra Safety BV zorgt voor een tijdige herhaaloproep.

Opleidingsplaats
In company

Aantal deelnemers
Minimaal 2 en maximaal 12 personen per docent.   

Tijdsplanning
16 uur (2 dagen van 8 uur) inclusief examen.

In overleg is maatwerk mogelijk qua cursus uren en dagen.
Het cursusboek wordt 14 dagen vooraf afgeleverd.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn terug te vinden in de offerte.

Prijzen zijn exclusief leer-, les- en hulpmiddelen, lunch daar waar nodig en warme dranken.

Inlichtingen
Indien u na het lezen van dit infoblad nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Mogelijke wijzigingen
Mogelijke wijzigingen in de gegevens van dit infoblad blijven voorbehouden.

Meer informatie nodig?