Contact Info

Kleine blusmiddelen

Omgaan met draagbare blustoestellen/ kleine brandblusmiddelen

conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening

Doelgroep
De praktijktraining brandblusmiddelen is bestemd voor een ieder die binnen uw bedrijf moet beschikken over vaardigheden in het bestrijden dan wel beperken van een beginnende brand met behulp van kleine blustoestellen / -middelen.

Toelating
Aan deze opleiding worden geen toelatingseisen gesteld. De cursisten een normale fysieke conditie te hebben om deel te kunnen nemen en de Nederlandse taal te beheersen.

Doelstelling
Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:

        •      Alarmeren naar de in – en externe hulpdiensten
        •      De gevaren van brand interpreteren
        •      Een beginnende brand blussen

Inhoud van de training 
Theorie:

  • Basisbegrippen van brand zoals de branddriehoek en kubusgedachte
  • Gevaren van brand brandgas benoemen
  • Kennis van alarmeringprocedures
  • Kennis van blusstoffen en blusapparatuur

Praktijk:

  • zelfstandig een blussing verrichten

Tevens bestaat er de mogelijkheid om extra nadruk te leggen op de aspecten die van belang zijn voor bedrijfsspecifieke zaken en veiligheidsprocedures.                        

Examinering
De docent beoordeelt aan de hand van de praktijkoefeningen of de deelnemer voor het certificaat in aanmerking komt. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een certificaat Gebruik / training Kleine blustoestellen

Oefenen is een wettelijke verplichting: het certificaat blijft geldig door eenmaal per jaar een onderdeel te herhalen.

Tetra Safety BV zorgt voor een tijdige herhaal­oproep

Opleidingsplaats
In company

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 16 personen per docent.    

Tijdsplanning
4 uur (1 dagdeel)

In overleg is maatwerk mogelijk qua cursus uren.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn terug te vinden in de offerte.

Prijzen zijn exclusief leer-, les- en hulpmiddelen, lunch daar waar nodig en warme dranken.

Inlichtingen
Indien u na het lezen van dit infoblad nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Mogelijke wijzigingen
Mogelijke wijzigingen in de gegevens van dit infoblad blijven voorbehouden.

Meer informatie nodig?