Contact Info

Noodverlichting

Noodverlichting is belangrijk om de veiligheid in een gebouw te garanderen.
Noodverlichting gaat branden wanneer de normale verlichting als gevolg van een calamiteit uitvalt. Bij stroomuitval wordt de stroom voor de noodverlichting geleverd door de accu.

Goedwerkende noodverlichting helpt mee om een veilige situatie voor bezoekers, bewoners en werknemers te creëren. Met behulp van een goed functionerende noodverlichting kunnen risicovolle werkzaamheden veilig worden beëindigd. Daarnaast kunnen hulp- en blusmiddelen worden gelokaliseerd en gebruikt en kan men de vluchtroute vinden en deze veilig naar de uitgang volgen.

Noodverlichting moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de hoofdvoorziening voor elektriciteit zijn geactiveerd en vervolgens gedurende ten minste 60 minuten aaneengesloten een verlichtingssterkte moet geven van ten minste 1 lux, gemeten op de vloer en het tredevlak.

Wettelijke verplichtingen met betrekking tot noodverlichting liggen vast in het Bouwbesluit 2003, de Arbowet en het Gebruiksbesluit 2008. De NEN-EN 1838 geeft een goede invulling aan het ontwerp van een noodverlichtinginstallatie, zodat die aan wettelijke eisen voldoet.

Dit is vastgelegd in de diverse normen en hangt deels ook van de aard en omvang van de activiteiten af. Hierin is ook de minimale benodigde lichtopbrengst per activiteit vastgesteld. Het adequaat positioneren en inrichten van een noodverlichtingsinstallatie is van groot belang.

Jaarlijkse controle en onderhoud van en aan noodverlichting is verplicht. Dit is onder andere vastgelegd in het Gebruiksbesluit 2008. Daarnaast wordt er geëist dat de aanwezige noodverlichting goed functioneert. Borging hiervan is alleen te realiseren door middel van dit regulier onderhoud met een onderhoudsinterval van 1 jaar

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende controle ronde contact met ons op.